Måttligt med alkohol på fackets fester

I spåren av skandalerna kring Tillväxtverkets och SÄPO:s festande har tidningen Arbetet granskat fackföreningarnas internrepresentation, både med avseende på kostnader och alkoholpolicy. Genomgående är inställningen till alkohol restriktiv, vilket av flera förbund tolkas som max två glas vin. TCO har dock som regel att inte bjuda på alkohol alls utom vid ”speciella tillfällen” som godkänts av ledningen.

Mest restriktiva är Journalistförbundet som bara bjuder på något glas vin om de har internationella gäster.

Hela granskningen av 15 fackliga organisationer finns på Arbetets hemsida.