Alkoholleveranser till jobbet

I år gav regeringen klartecken för Systembolaget att inleda försök med hemleveranser av alkohol. 2013 kommer försöket utökas till fler orter och med möjlighet att även få alkohol utkörd till arbetsplatsen, något som Carina Lindfelt från Alna, arbetsköparnas och fackföreningsrörelsens resursorganisation för arbete mot missbruk i arbetslivet, ser som olämpligt.

– Alkohol hör inte hemma på en arbetsplats, säger hon till TT.

Försöken med utkörning har hittills inte varit någon succé, under den månad det testats i Sollentuna har bara något hundratal beställningar gjorts.

Måttligt med alkohol på fackets fester

I spåren av skandalerna kring Tillväxtverkets och SÄPO:s festande har tidningen Arbetet granskat fackföreningarnas internrepresentation, både med avseende på kostnader och alkoholpolicy. Genomgående är inställningen till alkohol restriktiv, vilket av flera förbund tolkas som max två glas vin. TCO har dock som regel att inte bjuda på alkohol alls utom vid ”speciella tillfällen” som godkänts av ledningen.

Mest restriktiva är Journalistförbundet som bara bjuder på något glas vin om de har internationella gäster.

Hela granskningen av 15 fackliga organisationer finns på Arbetets hemsida.