Alkoholkapitalets skatteflykt

Idag skriver tidningen Accent om hur Vin & Sprits ägare Pernod Ricard genom skatteplanering med ränteutbetalningar undkommer skatt i Sverige. Trots en vinst på cirka 5,8 miljarder kronor sedan 2008 har inte en krona beskattats i Sverige.

2008 sålde staten Vin & Sprit till Pernod Ricard som främst var intresserade av flaggskeppet Absolut Vodka. Åren innan försäljningen fick staten årligen skatteintäkter på 400 miljoner kronor och en vinstutdelning på 700 miljoner kronor från bolaget.

Ränteupplägg som det Pernod Ricard använder är inget unikt för alkoholbranschen, utan används av många företag. Alkoholkapitalet har dock en tendens att alltid ligga i framkant när det gäller att tänja på regler eller bete sig omoraliskt. Kanske en naturlig följd av att deras huvudverksamhet handlar om att tjäna pengar på människors lidande.

Läs Accents granskning:
http://www.accentmagasin.se/politik/absolut-skatteflykt-sa-forsvinner-vinsterna-utomlands/ 

Alkoholleveranser till jobbet

I år gav regeringen klartecken för Systembolaget att inleda försök med hemleveranser av alkohol. 2013 kommer försöket utökas till fler orter och med möjlighet att även få alkohol utkörd till arbetsplatsen, något som Carina Lindfelt från Alna, arbetsköparnas och fackföreningsrörelsens resursorganisation för arbete mot missbruk i arbetslivet, ser som olämpligt.

– Alkohol hör inte hemma på en arbetsplats, säger hon till TT.

Försöken med utkörning har hittills inte varit någon succé, under den månad det testats i Sollentuna har bara något hundratal beställningar gjorts.

Måttligt med alkohol på fackets fester

I spåren av skandalerna kring Tillväxtverkets och SÄPO:s festande har tidningen Arbetet granskat fackföreningarnas internrepresentation, både med avseende på kostnader och alkoholpolicy. Genomgående är inställningen till alkohol restriktiv, vilket av flera förbund tolkas som max två glas vin. TCO har dock som regel att inte bjuda på alkohol alls utom vid ”speciella tillfällen” som godkänts av ledningen.

Mest restriktiva är Journalistförbundet som bara bjuder på något glas vin om de har internationella gäster.

Hela granskningen av 15 fackliga organisationer finns på Arbetets hemsida.

Cannabiskapitalister utnyttjar traffickingoffer

För tio år sedan importerades nära 90 procent av den cannabis som såldes i Storbritannien, idag odlas istället 90 procent inom landets gränser. Antalet ”cannabisfabriker”, ofta inrymda i vanliga lägenheter och bostadshus, har ökat dramatiskt. Under 2009 – 2010 upptäcktes hela 7000 fabriker över hela landet. Att bygga upp en cannabisfabrik kostar runt 30 000 dollar och den kan dra in många miljoner i vinst. Trots risken för upptäckt har det blivit en populär investeringsform för kriminella gäng.

Al Jazeeras samhällsprogram ”People & Power” behandlade nyligen hur vietnamesiska barn utnyttjas som slavarbetskraft i gängens cannabisfabriker. Varje år förs ca 300 barn till Storbritannien som traffickingoffer, uppemot en fjärdedel av dessa hamnar i cannabisproduktionen. Ofta har barnens familjer i Vietnam satt sig i skuld till gängen som organiserar smugglingen.

Vissa av dem hålls inlåsta, andra kontrolleras genom hot mot deras familjer i hemlandet. Barnen äter, sover och arbetar bakom mörklagda fönster i ständig fukt och värme och exponeras för giftiga kemikalier. De utsätts också för hot, våld och sexuella övergrepp.

Tre fjärdedelar av cannabishanteringen anses kontrolleras av vietnamesiska gäng, men även brittiska och östeuropeiska gäng köper in vietnamesiska barn.

När polisen slår till mot fabrikerna arresteras ofta barnen och i vissa fall har de också dömts för narkotikahantering. I två tredjedelar av fallen försvinner de barn som släpps av myndigheterna och hamnar återigen i gängens klor.

Den imperialistiska världsordningen skapar ekonomisk desperation i Vietnam vilket förser knarkkapitalisterna med billig arbetskraft och allt finansieras av cannabisanvändarna.

SUF ordnar nyktert nattcafé

Syndikalistiska Ungdomsförbundet i Malmö ordnar på fredag nyktert nattcaféAmalthea Bokcafé som ”ett mysigare alternativ till krogen”.

Fantastiskt bra initiativ tycker Nyktra Socialister som tog kontakt med arrangörerna för att ställa några frågor.

Varför vill ni ordna ett alternativ till krogen?

– Vi vill främja politiska diskussioner som är svåra att ha när alkohol är inblandat vi vill också slippa åldergränser. Vi vill försöka hjälpa till att få in pengar till Amalthea Bokcafé som är en nykter mötesplats.

Tycker ni att det saknas alkoholfria mötesplatser i Malmö?

– Nej, det finns platser och Amalthea är ett bra exempel på det. Men vi tycker att de kan utnyttjas mer och speciellt nattetid.

Är detta en typ av verksamhet ni kommer att fortsätta med?

– JA! Men det förutsätter att det finns ett intresse att fortsätta.

Vad hoppas ni på inför fredag?

– Mycket folk, trevligt häng, gott fika och en lördagsmorgon utan huvudvärk. Gärna också ett tillskott till Amaltheas kassa!

Vi önskar SUF Malmö lycka till och hoppas att så många som möjligt tar sig till Amalthea, Kristianstadsgatan 41, på fredag mellan 19:00 och 01:00.

Kongressrapport


Den nyvalda styrelsen. Från vänster till höger: Kit Krogvig, Johan Persson, Emma Laursen, Annika Wedin, Johanna Dahlgren, Niklas Christerson, Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson.

Nyktra Socialisters konstituerande kongress blev en succé! Vi var 22 personer som närvarande vid kongressen då föreningen såg dagens ljus. Namnet på föreningen fastställdes, kanske inte helt oväntat, till Nyktra Socialister. Åtta personer blev invalda i styrelsen; Johan Persson som ordförande, Emma Laursen som kassör, Kit Krogvig som sekreterare och Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson, Annika Wedin, Niklas Christerson samt Johanna Dahlgren som ledamöter.

Inga motioner hade i förväg inkommit till samordningsgruppen. Samordningsgruppens förslag på stadgar, plattform och strategidokument antogs i stort sett, men några viktiga ändringar och tillägg i strategidokumentet och plattformen gjordes.

I strategidokumentet lades det till punkter om att föreningen ska utveckla strategier för att förbättra den feministiska praktiken inom förbundet på ett års sikt, att föreningen ska arbeta med att ta fram ett idédokument om sambanden mellan droger och könsmaktsordningen på två års sikt, att föreningen ska utveckla metoder för intern kommunikation genom t ex elektroniska nyhetsbrev på ett års sikt samt att föreningen på tre års sikt ska ha börjat etablera olika grupper/kontaktnät inom föreningen baserat på medlemmars organisering inom arbetarrörelsen för att i dessa grupper arbeta utåt mot de olika delarna av arbetarrörelsen.

I plattformen gjordes framförallt språkliga justeringar. Bland annat beslutades det att vi istället för att ”kräva” en evig fest ”vill ha” en evig fest. En evig fest syftar i det här sammanhanget på frånvaron av alienationen. Samordningsgruppens förslag till stadgar bifölls utan ändringar.

Under mötet fördes talarstatistik, och resultatet var inte tillräckligt bra men inte heller direkt uselt. Totalt gjordes 23 av 53 inlägg av kvinnor, dvs 43%. Styrelsen ska göra sitt bästa för att den feministiska praktiken inom föreningen hela tiden ska förbättras och för att nästa kongress talarstatistik ska vara mer upplyftande och rättvis.

För övrigt sjöngs det under kongressen vackra folkrörelsesånger och hölls högtidliga tal. Efter att själva mötet var avlutat fortsatte vi att umgås och spela spel, prata och dansa till långt in på natten. Under kvällen bjöds vi också på en fantastisk trerättersmiddag.

Vi blev upplysta om att det vid tiden för kongressen var 43 personer som anmält intresse för att bli medlemmar i Nyktra Socialister, något som var mycket glädjande för alla närvarande. Medlemsantalet stiger nu hela tiden och vi kommer att jobba för att det ska fortsätta öka.

Kongressmiddagen

Nu är det mindre än en vecka kvar! För att delta på kongressmiddagen (som kostar 200:- och finansierar inte bara middagen utan även resten av kongressen) måste man dock, för att vi ska ha en chans att fixa lagom mycket mat, anmäla sig senast på tisdag, den sista november.

Kongressen kommer förresten att starta vid 13:00. Vi räknar med att vara klara vid 18-tiden (och då tar kongressmiddagen vid).

Mer information om kongressen

Det har gått lite mer än en vecka sedan vi började att sprida vår idé om en socialistisk nykterhetsförening. Vi kan inte annat än vara nöjda med genomslaget, och ser fram emot att ännu fler ska anmäla sig till kongressen!

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att skicka motioner till kongressen. Enligt den arbetsordning vi har tänkt att föreslå kommer det att vara möjligt att lägga förslag även under själva kongressen. Det krävs alltså inte att man motionerar i förväg, men vi vill rekommendera detta. Om man skickar in motioner före sista november kommer dessa att finnas upptryckta och tillgängliga under mötet och det är ju smidigt för alla.

Efter kongressförhandlingarna finns det möjlighet att delta på kongressmiddag. Det blir en trerättersmiddag och ett trevligt tillfälle att umgås och samtala under avslappnade former. Genom att delta på middagen är man också med och finansierar själva kongressen (lokalhyra, fika till mötesdeltagarna, etc). Tanken är att vi genom avgiften för kongressmiddagen gör det kostnadsfritt att delta på kongressförhandlingarna.

Vi som varit aktiva i uppstarten av Nyktra Socialister och planerar inför kongressen vill nu också passa på att presentera oss:

  • Emma Laursen
  • Niklas Christerson
  • Johan Persson
  • Johanna Dahlgren
  • Kit Krogvig
  • Jobjörn Folkesson

Vi som har deltagit i kongressplaneringen kommer under kongressen även att kandidera till styrelsen för Nyktra Socialister.

Vi ses den 3 december!

Nykter och socialist?

Det som länge diskuterats håller nu på att bli verklighet. Äntligen startar vi en förening för nykterister inom arbetarrörelsen. Vi vill fungera som ett nätverk för alla som på helnykter och socialistisk grund intresserar sig för alkohol- och narkotikafrågor.

Föreningen Nyktra Socialister kommer att startas med en konstituerande kongress i Uppsala den tredje december.

Om du är socialist och nykterist så tveka inte att anmäla dig till kongressen.

Information om tid och plats kommer att ges till alla anmälda. Behöver du hjälp att hitta boende i Uppsala så försöker vi ordna det.

Under kongressen kommer vi att behandla tre dokument:

För att påverka hur Nyktra Socialister kommer se ut och fungera kan du motionera på kongressdokumenten eller skriva allmänna motioner. Motioner skickas till info@nyktrasocialister.se.

Även om du inte kan vara med på den konstituerande kongressen ser vi naturligtvis gärna att du redan nu anmäler dig som medlem.

Vi hoppas också att du vill hjälpa till genom att sprida denna inbjudan till alla nyktra socialister du känner.