Dags för kongress!

Lördagen den 1 mars är det dags för Nyktra Socialisters tredje kongress, på Slottsgatan 6 i Västerås.

Program
13:00 Förhandlingar
15:00 Feministisk konferens
17:00 Middag och fest

Kostnad
200 kr för er med en resekostnad under 500 kr, 100 kr för er med en resekostnad över 500 kr. Medtag jämna pengar. I kostnaden ingår lokalhyra, middag och fika.

Anmälan
Anmäler er gör ni via den här länken: http://korta.nu/nyktrasocialister senast den 21 februari.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari och sänds
till emma.laursen@gmail.com.

Handlingar till kongressen kommer senare.

En hälsning från valberedningen:
Nyktra Socialisters årsmöte närmar sig och valberedningen har satt igång arbetet med att hitta nästa års styrelse. Vet du någon som kan leda arbetet för den nyktra socialismen under valåret 2014? Kontakta: viggo.stahle@gmail.com senast 21:a februari och berätta vem du vill ha i nästa styrelse.

Feministisk konferens med Nyktra Socialister

Nu är det dags, Nyktra Socialister bjuder in till en konferens med fokus på feminism. Eftersom många av våra medlemmar också är med i IOGT-NTO samkör vi det med deras ”Verksamhetsforum” och börjar vårt program direkt efter deras. Självklart går det lika bra att delta i bara den feministiska konferensen.

Konferens innehåller två delar, den ena är en diskussion om hur ni ser på nyktra socialisters roll i förhållande till nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och hur dessa två rörelser kan dra nytt av varandra med hjälp av nyktra socialister.

Den andra delen är en inledande föreläsning med efterföljande diskussion utifrån en C-uppsats i genusvetenskap som heter Festen – en feministisk frizon eller fängelse. Frågeställningar som bland annat kommer diskuteras är:
På vilket sätt förändras förutsättningarna för genusidentiteter i festsammanhang?
Hur kan festen som sammanhang användas för att skapa ett mer jämställdhet?
Vilken roll spelar alkoholen i ett jämställdhetsarbete, är den endast förstörande?

När? Söndagen den 10 november kl. 14:30-17:00

Var? Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm

Hur? Anmälan görs här, det kostar 50 kr som bekostar bland annat lokal och en lättare fika. Sista anmälningsdag är söndagen den 3 november.

Kongressrapport

Den 7 april genomförde Nyktra Socialister sin andra kongress. Kongressen, som ägde rum i Skarpnäck, inleddes med ett inspirerande föredrag av Åsa Hagelstedt om kopplingar mellan alkoholkulturen och könsmaktsordningen.

Under förhandlingarna valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Emma Laursen, som tidigare varit ledamot i styrelsen. Till övriga ledamöter valdes Per-Åke Andersson (nyval),Niklas Christerson (omval), Linda Engström (nyval), Ulrika Jansson (nyval) och Karin Melbin (nyval). Kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse kassör och sekreterare.

Styrelsens förslag till strategidokument för de kommande två åren antogs med en mindre förändring, nämligen att punkten om antal styrelsemöten under kommande år togs bort. Det antagna strategidokumentet innebär att föreningen under året kommer att lägga fokus på att utveckla sin feministiska analys genom att arrangera en feministisk konferens och ta fram ett idédokument om sambandet mellan droger och könsmaktsordningen. Föreningen ska också bredda sitt kontaktnät inom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen för att möjliggöra samarbeten med andra organisationer.

Förutom styrelsens förslag behandlas på kongressen även två motioner. Den ena berörde en stadgeändring om möjligheten att bilda lokalavdelningar inom Nykta Socialister, motionen avslogs men kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att till nästa kongress föreslå ett förslag till stadgeändring som reglerar lokalföreningar. Den andra motionen gällde ett tillägg till plattformen om att kritisera att många vänsterorganisationer använder stödpubar eller liknande för att samla in pengar och på detta sätt gör sig ekonomiskt beroende av alkoholkulturen. Motionen bifölls.

Under mötet fördes talarstatistik med resultatet att män stod för 62% av inläggen och kvinnor för 38%. När det gäller tid så stod män och kvinnor för 50% vardera. Bland de närvarande var 41% kvinnor. I en efterföljande diskussion om resultatet framfördes synpunkter att ta i beaktande inför nästa kongress, bland annat att välja två talarstatistikförare för att på det sättet få mer utförlig statistik och att genomföra en separatistisk ombudssamling före förhandlingarna.

Kongressförhandlingarna följdes av en tipsrunda på temat nykterhet och socialism. Dagen avslutades med en trevlig kongressmiddag med sång, musik och en fantastisk trerättersmeny.

Nyktra Socialister har nu drygt 140 medlemmar och hoppas på en fortsatt anslutning av nya medlemmar. Då medlemsavgiften fastställdes till 0 kr är det enkelt för den som inte redan är medlem att åtgärda det här: http://nyktrasocialister.se/bli-medlem/

Nu är vi på gång igen!

Det var alldeles för länge sedan bloggen uppdaterades och massor har hänt sedan dess. Den 7 april var det Kongress i Stockholm och bland annat valdes en ny styrelse.

Den nya styrelsen består av:
Ordförande: Emma Laursen
Sekreterare: Niklas Christersson
Kassör: Per-Åke Andersson
Ledamöter:  Linda Engström
Ulrika Jansson
Karin Melbin

Styrelsen kommer under året framför allt fokusera på att jobba med feminism, och bland annat ordna en feministisk konferens under hösten. Vill du hjälpa till att planera eller har idéer du vill dela med dig av, hör av dig till oss!

Vi planerar också att uppdatera bloggen mer regelbundet. Om du har idéer på vad vi borde skriva om, eller har skrivit en text själv som du vill ha upplagd på bloggen, hör av dig!

Kom ihåg att bli medlem om du inte redan är det. Det är gratis och du gör det enkelt genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Attentat mot italiensk vingård

En exklusiv vingård i Italien utsattes förra veckan för ett attentat. Någon tog sin in i källaren och öppnade kranarna på vintunnor innehållande motsvarande 62000 flaskor vin till ett värde av 60 miljoner kronor.

Vem som ligger bakom eller motiven till handlingen är okänd, men varje förlust för alkoholindustrin är en vinst för samhället. I avloppet gör vinet åtminstone ingen skada.

Alkoholkapitalets skatteflykt

Idag skriver tidningen Accent om hur Vin & Sprits ägare Pernod Ricard genom skatteplanering med ränteutbetalningar undkommer skatt i Sverige. Trots en vinst på cirka 5,8 miljarder kronor sedan 2008 har inte en krona beskattats i Sverige.

2008 sålde staten Vin & Sprit till Pernod Ricard som främst var intresserade av flaggskeppet Absolut Vodka. Åren innan försäljningen fick staten årligen skatteintäkter på 400 miljoner kronor och en vinstutdelning på 700 miljoner kronor från bolaget.

Ränteupplägg som det Pernod Ricard använder är inget unikt för alkoholbranschen, utan används av många företag. Alkoholkapitalet har dock en tendens att alltid ligga i framkant när det gäller att tänja på regler eller bete sig omoraliskt. Kanske en naturlig följd av att deras huvudverksamhet handlar om att tjäna pengar på människors lidande.

Läs Accents granskning:
http://www.accentmagasin.se/politik/absolut-skatteflykt-sa-forsvinner-vinsterna-utomlands/ 

Alkoholleveranser till jobbet

I år gav regeringen klartecken för Systembolaget att inleda försök med hemleveranser av alkohol. 2013 kommer försöket utökas till fler orter och med möjlighet att även få alkohol utkörd till arbetsplatsen, något som Carina Lindfelt från Alna, arbetsköparnas och fackföreningsrörelsens resursorganisation för arbete mot missbruk i arbetslivet, ser som olämpligt.

– Alkohol hör inte hemma på en arbetsplats, säger hon till TT.

Försöken med utkörning har hittills inte varit någon succé, under den månad det testats i Sollentuna har bara något hundratal beställningar gjorts.

Måttligt med alkohol på fackets fester

I spåren av skandalerna kring Tillväxtverkets och SÄPO:s festande har tidningen Arbetet granskat fackföreningarnas internrepresentation, både med avseende på kostnader och alkoholpolicy. Genomgående är inställningen till alkohol restriktiv, vilket av flera förbund tolkas som max två glas vin. TCO har dock som regel att inte bjuda på alkohol alls utom vid ”speciella tillfällen” som godkänts av ledningen.

Mest restriktiva är Journalistförbundet som bara bjuder på något glas vin om de har internationella gäster.

Hela granskningen av 15 fackliga organisationer finns på Arbetets hemsida.