Feministiskt perspektiv på alkoholfrågan

Nyktra Socialister har en analys av hur kapitalet och alkoholen fungerar tillsammans som finns utvecklad i vår plattform. Det är ett socialistiskt perspektiv. Vi har också ett feministiskt perspektiv, också med i plattformen, men vi kan bara konstatera att väldigt lite teoriutveckling om feminism och alkohol/nykterhet har ägt rum. Vad är egentligen en feministisk analys av alkoholfrågan?

Under hösten kommer vi att publicera texter från olika feminister med deras perspektiv, i hopp om att tillsammans röra oss mot en solid analys om hur patriarkatet och alkoholen fungerar tillsammans. Redan nu imorgon bjuder av en händelse IOGT-NTO i Uppsala län in till ett seminarium med Gudrun Schyman med titeln ”Feministiskt perspektiv på alkohol, bruk och missbruk”. En redogörelse från detta seminarium kommer att få utgöra startskottet på serien!

Vill du skriva ett inlägg i serien? Kontakta gärna oss!

Kongressmiddagen

Nu är det mindre än en vecka kvar! För att delta på kongressmiddagen (som kostar 200:- och finansierar inte bara middagen utan även resten av kongressen) måste man dock, för att vi ska ha en chans att fixa lagom mycket mat, anmäla sig senast på tisdag, den sista november.

Kongressen kommer förresten att starta vid 13:00. Vi räknar med att vara klara vid 18-tiden (och då tar kongressmiddagen vid).