Nyktra Socialister har lagt ner, men kampen för nykterhet och socialism går vidare

Nyktra Socialisters femte kongress genomfördes i Karlstad den 30e juni 2017 och de närvarande medlemmarna tog enhälligt beslutet att lägga ner föreningen. Beslutet togs efter en längre tids diskussioner inom föreningen grundat i en brist på verksamhet. Nyktra Socialister bildades 3e december 2011 med ambitionen att samla nykterister inom vänstern och verka för en mer restriktiv hållning kring alkohol inom den breda arbetarrörelsen. Trots höga ambitioner, en optimistisk inställning och ett stort antal medlemmar, runt 200 som mest, var aktiviteten låg. Detta kan till viss del härledas till att de flesta medlemmar redan var aktiva i de båda rörelserna som föreningen önskade samla.

Föreningens låga aktivitet och nu nedläggning ska inte tolkas som att frågor så som att få bort alkoholen från fackföreningsrörelsen och att motverka den växande drogliberalismen inom vänstern är död. Tvärt om har en positiv utveckling skett under föreningens livstid. Fackföreningsrörelsen, bl.a. i form av sex LO-förbund, har nu börjat anamma en nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar, socialistiska ungdomsorganisationer anordnar uttalade nyktra nattcaféer och fester och alkoholen som ett hinder för en positiv och inkluderande rörelse diskuteras på föreläsningsdagar och i diskussionsgrupper på Internet.

En viktig del av föreningens syfte har varit att skapa ett nätverk för personer aktiva inom vänstern för att utbyta idéer och internt driva alkoholpolitiska frågor. Detta hoppas vi att den Facebook-grupp, Nyktra Socialister – diskussionsforum, som bildades efter Nyktra Socialisters fjärde kongress kan fortsätta att bidra till. Facebook-gruppen kommer nämligen att finnas kvar, medan föreningens hemsida och s.k. gillasida på Facebook kommer att avvecklas inom det närmaste året.

Föreningens kvarvarande medel kommer doneras till IOGT-NTO-rörelsernas internationella arbete och handlingar doneras till Arbetarrörelsens arkiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *