Med stadgemotioner som vapen

Imorgon håller Nyktra Socialister sin tredje kongress, denna gång i Västerås. Samuel Scherman, medlem från Stockholm, har skrivit ett blogginlägg om Nyktra Socialisters potential att förändra som kan vara bra inspiration inför morgondagen och fortsatt arbete i föreningen. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att skriva förslag på blogginlägg till den här bloggen eller tipsa om ämnen och nyheter.

Hur kan Nyktra Socialister förändra?
Det är högst förståeligt om frågan blir obesvarad även om den ställs till föreningens medlemmar, då föreningen i första hand lagt tid på att bygga upp organisationen snarare än att påverka utåt eller påverka andra organisationer.

Ett sätt att påverka är med interndemokrati. Många av Nyktra Socialisters medlemmar är samtidigt med i någon organisation inom den politiska vänstern, med medlemskapet kommer rätten att författa motioner till årsmöte, kongress osv. Här ges möjligheter till att skärpa synen på alkohol, såväl internt som utåt. Det finns från senare år exempel att ta lärdom av när det gäller möjligheten att lyfta alkoholfrågan inom olika organisationer. Nedan beskrivs tre exempel från VSF och Vänsterpartiet.

Vänsterns Studentförbund skärpte sin alkoholstadga.
Vänsterns Studentförbund (VSF) höll sin tionde kongress i Älvsjö 5-6 oktober 2013. Till kongressen fanns en motion, inskickad av en medlem i Nyktra Socialister, att lägga till i förbundets alkoholstadga (stadgarna §2.9) ”All politisk verksamhet inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri.”. Motionären kunde inte närvara och tyvärr lyfte inget ombud ett rakt bifall. Ett ändringsyrkande med lydelsen ”Alla centrala arrangemang inom förbundet skall vara alkohol- och drogfri” lades dock och röstades igenom med rösterna 22 mot 12. Trots att den ursprungliga motionen inte gick igenom tog kongressen ett steg i positiv riktning.

Den ursprungliga motionen var samma lydelse som förbundsstyrelsens förslag på tillägg till VSFs nionde kongress 9-10 juni 2012 i Malmö. Lydelsen fram tills dess var ”Förbundets pengar får inte användas till inköp av alkohol och droger”. Förbundsstyrelsen förslag på tillägg till alkoholstadgan blev nedröstad då bara ungefär en femtedel av ombuden var för men kongressen röstade för förbundsstyrelsen ändringsförslag och alkoholstadgan ändrades från ”alkohol och droger” till ”alkohol och andra droger”, samma ändring genomfördes för övrigt på Ung Vänsters 45:e kongress 2-6 juni 2011 i Sandviken.

Vänsterpartiet Malmö antog en alkoholpolicy
Det är inte bara med stadgemotioner man kan förändra. På Vänsterpartiet Malmös årsmöte 3 februari 2013 antogs en motion om att anta en alkoholpolicy, den togs fram av styrelsen och antas 15 oktober samma år. I ett pressmeddelande meddelande man att policyn innebär att medlemmarna inte ska konsumera alkohol som finansierats med skattemedel. Ett annat exempel, som visserligen var en stadgemotion, var en motion till Vänsterpartiets kongress 10-12 januari 2014 om att förbjuda alkohol inom partiverksamheten. Motionen röstades tyvärr ner, men partistyrelsens svar, med innebörden att partiet ska anta interna riktlinjer gällande alkohol, gick igenom. Det får ändå ses som ett steg framåt i och med det att riktlinjer kan påverkas i progressiv riktning i framtiden.

Det går att förändra
Den interna demokratin i vänsterns organisationer är ett sätt att nå nyktra framgångar. Exemplen ovan är inte de enda och även om de är små förändringar så är det små förändringar i rätt riktning. Genom nätverkande och erfarenhetsutbyte inom Nyktra Socialister kan vi bli bättre på att lyfta alkoholfrågan inom de organisationer där vi är verksamma och förhoppningsvis bidra till en skärpt syn på alkohol inom arbetarrörelsen.

Samuel Scherman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *