Vänsterpartiet håller kongress – dags för alkoholfri partiverksamhet?

Idag inleds Vänsterpartiets kongress i Stockholm. Jag har sökt bland motioner och andra dokument till kongressen för att se vad som berör Nyktra Socialisters kärnfrågor om alkohol- och narkotikapolitik. Det är ganska tunnsått på den fronten, men en intressant motion att lyfta fram är D15: Gör all partiverksamhet alkoholfri!

Motionen är underskriven av en rad enskilda medlemmar, varav några även är medlemmar i Nyktra Socialister. Motionärernas förslag innebär en stadgeändring för att göra all verksamhet i partiet alkoholfri. Det är ett förslag som ligger helt i linje med Nyktra Socialisters mål. Vi vill att alla arrangemang inom arbetarrörelsen och vänstern ska vara alkoholfria. Det är förstås inte bara en fråga för oss som valt att själva vara nyktra. Det handlar om solidaritet och om att alkohol i många sammanhang fungerar som en exkluderande faktor. Den som har en problematisk relation till alkohol eller den som av olika anledningar inte vill dricka alkohol i en viss situation kan helt enkelt känna sig mindre välkommen eller till och med förhindrad att delta. Motionärerna lyfter dessutom fram att partiarbete blir mindre effektivt när alkohol finns med i bilden.

Partistyrelsen skriver i sitt svar på motionen att en sådan regel blir svår att upprätthålla, men utan att närmare motivera varför. En liknande regel finns sedan länge inom Ung Vänster och tycks fungera väl. Däremot har jag hört berättas om situationer då alkoholkulturen i partiet försvårat samarbete med Ung Vänster. Att underlätta samarbete med Ung Vänster är ytterligare ett argument för motionen. Partistyrelsen vill istället att det tas fram interna riktlinjer gällande alkohol, men att dessa då, får man anta, inte innebär en partiverksamhet fri från alkohol. Två ledamöter i partistyrelsen, Ida Legnemark och Rossana Dinamarca, har reserverat sig mot PS svar och vill bifalla motionen.

En liknande motion behandlades senast 2010, men då valde kongressen dessvärre att avslå motionen. Låt oss hoppas att årets kongress fattar ett bättre beslut och bifaller motionen!

En annan fråga som tidigare har kommit upp på Vänsterpartiets kongresser är inställningen till narkotika och om partiet bör förespråka en avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika. Avkriminalisering är partilinjen, men på senaste kongressen 2012 fanns en motion från Vänsterpartiet i Uppsala län om att all hantering av narkotika bör vara olaglig. På årets kongress finns frågan däremot inte med på dagordningen.

Det lär alltså inte bli några större alkohol- eller narkotikapolitiska debatter på Vänsterpartiets kongress. Från Nyktra Socialisters sida hoppas vi att kongressen fylls av andra intressanta debatter, trevliga möten och kloka beslut.

Alla kongresshandlingar kan den intresserade hitta på Vänsterpartiets sida om kongressen:
http://www.vansterpartiet.se/kongress2014/handlingar/