Kongressrapport

Den 7 april genomförde Nyktra Socialister sin andra kongress. Kongressen, som ägde rum i Skarpnäck, inleddes med ett inspirerande föredrag av Åsa Hagelstedt om kopplingar mellan alkoholkulturen och könsmaktsordningen.

Under förhandlingarna valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Emma Laursen, som tidigare varit ledamot i styrelsen. Till övriga ledamöter valdes Per-Åke Andersson (nyval),Niklas Christerson (omval), Linda Engström (nyval), Ulrika Jansson (nyval) och Karin Melbin (nyval). Kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse kassör och sekreterare.

Styrelsens förslag till strategidokument för de kommande två åren antogs med en mindre förändring, nämligen att punkten om antal styrelsemöten under kommande år togs bort. Det antagna strategidokumentet innebär att föreningen under året kommer att lägga fokus på att utveckla sin feministiska analys genom att arrangera en feministisk konferens och ta fram ett idédokument om sambandet mellan droger och könsmaktsordningen. Föreningen ska också bredda sitt kontaktnät inom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen för att möjliggöra samarbeten med andra organisationer.

Förutom styrelsens förslag behandlas på kongressen även två motioner. Den ena berörde en stadgeändring om möjligheten att bilda lokalavdelningar inom Nykta Socialister, motionen avslogs men kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att till nästa kongress föreslå ett förslag till stadgeändring som reglerar lokalföreningar. Den andra motionen gällde ett tillägg till plattformen om att kritisera att många vänsterorganisationer använder stödpubar eller liknande för att samla in pengar och på detta sätt gör sig ekonomiskt beroende av alkoholkulturen. Motionen bifölls.

Under mötet fördes talarstatistik med resultatet att män stod för 62% av inläggen och kvinnor för 38%. När det gäller tid så stod män och kvinnor för 50% vardera. Bland de närvarande var 41% kvinnor. I en efterföljande diskussion om resultatet framfördes synpunkter att ta i beaktande inför nästa kongress, bland annat att välja två talarstatistikförare för att på det sättet få mer utförlig statistik och att genomföra en separatistisk ombudssamling före förhandlingarna.

Kongressförhandlingarna följdes av en tipsrunda på temat nykterhet och socialism. Dagen avslutades med en trevlig kongressmiddag med sång, musik och en fantastisk trerättersmeny.

Nyktra Socialister har nu drygt 140 medlemmar och hoppas på en fortsatt anslutning av nya medlemmar. Då medlemsavgiften fastställdes till 0 kr är det enkelt för den som inte redan är medlem att åtgärda det här: http://nyktrasocialister.se/bli-medlem/

2 svar på ”Kongressrapport

 1. Hej!

  Tack för info! Vill bara höra er definition av begreppet socialist. Det finns ju kvar en röd tråd från Marx dagar, åtminstone i Vänsterpartiet. Vidare en omstöpning som kallas socialdemokrati, plus några andra varianter på vänsterkanten. Men jag då?

  Jo, jag är anhängare av socialitet framför någon -ism. Ismer låter så dogmatiskt, men det är kanske bara i mina öron. Den socialitet som jag dyrkar är en skiss, framtagen av filosofen Rudolf Steiner och kallad Social Tregrening (delvis påminnande om syndikalismen). Denna tregrening är helt ickekapitalistisk. Skissen tänker sig ägarförhållanden som gör att ev. överskott återgår i driften och dess utveckling. Gemensamt ägarskap via t.ex. stiftelseformer och cooperativer ligger i tregreningens linje. Kanske det finns fler former, som är av godo för mänskligheten. Steiner överlät till eftervärlden att fortsätta utforma tanken, allt eftersom tiden är mogen.

  Min kunskap i ämnet är begränsad, så jag slutar här. Men läs gärna vidare i någon av författarens tryckta alster. Antroposofiska bokförlaget kan ge tips.
  Om det inte är tillåtet att se sig som blott ”social”, så är det okej om ni kastar ut mig.☺ Hej då!

  Bästa hälsning!
  Ingvar
  Medlem i Antroposofiska Sällskapet, i IOGT-NTO samt i Blåbandet.

  • Hej Ingvar!
   Nyktra Socialister har ingen egen definition av socialist och precis som du skriver är det inte helt självklart vad ordet betyder. Jag kan inte svara för hela föreningen, men jag personligen tycker att om man håller med om det som står i Plattformen (som ligger på hemsidan under ”Dokument”) och anser sig vara socialist enligt någon definition, då är man välkommen. (Självklart måste man också vara nykterist.)

   Hoppas det svarar någorlunda på din fråga.

   MVH Emma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *