Kongressrapport

Den 7 april genomförde Nyktra Socialister sin andra kongress. Kongressen, som ägde rum i Skarpnäck, inleddes med ett inspirerande föredrag av Åsa Hagelstedt om kopplingar mellan alkoholkulturen och könsmaktsordningen.

Under förhandlingarna valdes en ny styrelse. Till ordförande valdes Emma Laursen, som tidigare varit ledamot i styrelsen. Till övriga ledamöter valdes Per-Åke Andersson (nyval),Niklas Christerson (omval), Linda Engström (nyval), Ulrika Jansson (nyval) och Karin Melbin (nyval). Kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att inom sig utse kassör och sekreterare.

Styrelsens förslag till strategidokument för de kommande två åren antogs med en mindre förändring, nämligen att punkten om antal styrelsemöten under kommande år togs bort. Det antagna strategidokumentet innebär att föreningen under året kommer att lägga fokus på att utveckla sin feministiska analys genom att arrangera en feministisk konferens och ta fram ett idédokument om sambandet mellan droger och könsmaktsordningen. Föreningen ska också bredda sitt kontaktnät inom arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen för att möjliggöra samarbeten med andra organisationer.

Förutom styrelsens förslag behandlas på kongressen även två motioner. Den ena berörde en stadgeändring om möjligheten att bilda lokalavdelningar inom Nykta Socialister, motionen avslogs men kongressen beslutade att styrelsen får i uppdrag att till nästa kongress föreslå ett förslag till stadgeändring som reglerar lokalföreningar. Den andra motionen gällde ett tillägg till plattformen om att kritisera att många vänsterorganisationer använder stödpubar eller liknande för att samla in pengar och på detta sätt gör sig ekonomiskt beroende av alkoholkulturen. Motionen bifölls.

Under mötet fördes talarstatistik med resultatet att män stod för 62% av inläggen och kvinnor för 38%. När det gäller tid så stod män och kvinnor för 50% vardera. Bland de närvarande var 41% kvinnor. I en efterföljande diskussion om resultatet framfördes synpunkter att ta i beaktande inför nästa kongress, bland annat att välja två talarstatistikförare för att på det sättet få mer utförlig statistik och att genomföra en separatistisk ombudssamling före förhandlingarna.

Kongressförhandlingarna följdes av en tipsrunda på temat nykterhet och socialism. Dagen avslutades med en trevlig kongressmiddag med sång, musik och en fantastisk trerättersmeny.

Nyktra Socialister har nu drygt 140 medlemmar och hoppas på en fortsatt anslutning av nya medlemmar. Då medlemsavgiften fastställdes till 0 kr är det enkelt för den som inte redan är medlem att åtgärda det här: http://nyktrasocialister.se/bli-medlem/

Nu är vi på gång igen!

Det var alldeles för länge sedan bloggen uppdaterades och massor har hänt sedan dess. Den 7 april var det Kongress i Stockholm och bland annat valdes en ny styrelse.

Den nya styrelsen består av:
Ordförande: Emma Laursen
Sekreterare: Niklas Christersson
Kassör: Per-Åke Andersson
Ledamöter:  Linda Engström
Ulrika Jansson
Karin Melbin

Styrelsen kommer under året framför allt fokusera på att jobba med feminism, och bland annat ordna en feministisk konferens under hösten. Vill du hjälpa till att planera eller har idéer du vill dela med dig av, hör av dig till oss!

Vi planerar också att uppdatera bloggen mer regelbundet. Om du har idéer på vad vi borde skriva om, eller har skrivit en text själv som du vill ha upplagd på bloggen, hör av dig!

Kom ihåg att bli medlem om du inte redan är det. Det är gratis och du gör det enkelt genom att fylla i formuläret på den här sidan.