Kongressrapport


Den nyvalda styrelsen. Från vänster till höger: Kit Krogvig, Johan Persson, Emma Laursen, Annika Wedin, Johanna Dahlgren, Niklas Christerson, Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson.

Nyktra Socialisters konstituerande kongress blev en succé! Vi var 22 personer som närvarande vid kongressen då föreningen såg dagens ljus. Namnet på föreningen fastställdes, kanske inte helt oväntat, till Nyktra Socialister. Åtta personer blev invalda i styrelsen; Johan Persson som ordförande, Emma Laursen som kassör, Kit Krogvig som sekreterare och Anna Henriksson, Jobjörn Folkesson, Annika Wedin, Niklas Christerson samt Johanna Dahlgren som ledamöter.

Inga motioner hade i förväg inkommit till samordningsgruppen. Samordningsgruppens förslag på stadgar, plattform och strategidokument antogs i stort sett, men några viktiga ändringar och tillägg i strategidokumentet och plattformen gjordes.

I strategidokumentet lades det till punkter om att föreningen ska utveckla strategier för att förbättra den feministiska praktiken inom förbundet på ett års sikt, att föreningen ska arbeta med att ta fram ett idédokument om sambanden mellan droger och könsmaktsordningen på två års sikt, att föreningen ska utveckla metoder för intern kommunikation genom t ex elektroniska nyhetsbrev på ett års sikt samt att föreningen på tre års sikt ska ha börjat etablera olika grupper/kontaktnät inom föreningen baserat på medlemmars organisering inom arbetarrörelsen för att i dessa grupper arbeta utåt mot de olika delarna av arbetarrörelsen.

I plattformen gjordes framförallt språkliga justeringar. Bland annat beslutades det att vi istället för att ”kräva” en evig fest ”vill ha” en evig fest. En evig fest syftar i det här sammanhanget på frånvaron av alienationen. Samordningsgruppens förslag till stadgar bifölls utan ändringar.

Under mötet fördes talarstatistik, och resultatet var inte tillräckligt bra men inte heller direkt uselt. Totalt gjordes 23 av 53 inlägg av kvinnor, dvs 43%. Styrelsen ska göra sitt bästa för att den feministiska praktiken inom föreningen hela tiden ska förbättras och för att nästa kongress talarstatistik ska vara mer upplyftande och rättvis.

För övrigt sjöngs det under kongressen vackra folkrörelsesånger och hölls högtidliga tal. Efter att själva mötet var avlutat fortsatte vi att umgås och spela spel, prata och dansa till långt in på natten. Under kvällen bjöds vi också på en fantastisk trerättersmiddag.

Vi blev upplysta om att det vid tiden för kongressen var 43 personer som anmält intresse för att bli medlemmar i Nyktra Socialister, något som var mycket glädjande för alla närvarande. Medlemsantalet stiger nu hela tiden och vi kommer att jobba för att det ska fortsätta öka.

2 svar på ”Kongressrapport

  1. Jag lade märke till att de uppdateringar ni skriver om ovan i plattformen inte är uppdaterade här på hemsidan. Då jag sitter och läser dessa för att se om jag vill bli medlem så hade jag uppskattat om det var de uppdaterade texterna jag läste. Förövrigt så verkar jag inte heller hitta vad det kostar att vara medlem.

    • Hej! Ja, vi jobbar på att få protokollet justerat och de beslutade versionerna upplagda. I plattformen handlade det dock enbart om språkliga redigeringar, så den kan du lita på.

      Medlemsavgiften fastställdes till 0 kronor. Jag ska se till att skriva in detta på Bli medlem-sidan nu genast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *