Kongressmiddagen

Nu är det mindre än en vecka kvar! För att delta på kongressmiddagen (som kostar 200:- och finansierar inte bara middagen utan även resten av kongressen) måste man dock, för att vi ska ha en chans att fixa lagom mycket mat, anmäla sig senast på tisdag, den sista november.

Kongressen kommer förresten att starta vid 13:00. Vi räknar med att vara klara vid 18-tiden (och då tar kongressmiddagen vid).

Mer information om kongressen

Det har gått lite mer än en vecka sedan vi började att sprida vår idé om en socialistisk nykterhetsförening. Vi kan inte annat än vara nöjda med genomslaget, och ser fram emot att ännu fler ska anmäla sig till kongressen!

Vi vill passa på att påminna om möjligheten att skicka motioner till kongressen. Enligt den arbetsordning vi har tänkt att föreslå kommer det att vara möjligt att lägga förslag även under själva kongressen. Det krävs alltså inte att man motionerar i förväg, men vi vill rekommendera detta. Om man skickar in motioner före sista november kommer dessa att finnas upptryckta och tillgängliga under mötet och det är ju smidigt för alla.

Efter kongressförhandlingarna finns det möjlighet att delta på kongressmiddag. Det blir en trerättersmiddag och ett trevligt tillfälle att umgås och samtala under avslappnade former. Genom att delta på middagen är man också med och finansierar själva kongressen (lokalhyra, fika till mötesdeltagarna, etc). Tanken är att vi genom avgiften för kongressmiddagen gör det kostnadsfritt att delta på kongressförhandlingarna.

Vi som varit aktiva i uppstarten av Nyktra Socialister och planerar inför kongressen vill nu också passa på att presentera oss:

  • Emma Laursen
  • Niklas Christerson
  • Johan Persson
  • Johanna Dahlgren
  • Kit Krogvig
  • Jobjörn Folkesson

Vi som har deltagit i kongressplaneringen kommer under kongressen även att kandidera till styrelsen för Nyktra Socialister.

Vi ses den 3 december!

Nykter och socialist?

Det som länge diskuterats håller nu på att bli verklighet. Äntligen startar vi en förening för nykterister inom arbetarrörelsen. Vi vill fungera som ett nätverk för alla som på helnykter och socialistisk grund intresserar sig för alkohol- och narkotikafrågor.

Föreningen Nyktra Socialister kommer att startas med en konstituerande kongress i Uppsala den tredje december.

Om du är socialist och nykterist så tveka inte att anmäla dig till kongressen.

Information om tid och plats kommer att ges till alla anmälda. Behöver du hjälp att hitta boende i Uppsala så försöker vi ordna det.

Under kongressen kommer vi att behandla tre dokument:

För att påverka hur Nyktra Socialister kommer se ut och fungera kan du motionera på kongressdokumenten eller skriva allmänna motioner. Motioner skickas till info@nyktrasocialister.se.

Även om du inte kan vara med på den konstituerande kongressen ser vi naturligtvis gärna att du redan nu anmäler dig som medlem.

Vi hoppas också att du vill hjälpa till genom att sprida denna inbjudan till alla nyktra socialister du känner.